HR Advies

Direct Contact

HR Advies & HR Diensten

LinkedIn
Facebook

De architecten van uw oplossingen

Architecten van HR Oplossingen


GreenshootHR adviseert en ondersteunt organisaties en HR-afdelingen bij vraagstukken over instroom, ontwikkeling, doorstroom en uitstroom. Dit doen we voor zowel de profit als de non-profit sector. Ook kunnen we u van dienst zijn bij HR-vraagstukken die meer te maken hebben met de organisatiestructuur en organisatiecultuur zoals functiewaardering, performance management, functieprofilering en verandermanagement.

In ons advies houden we altijd het resultaat en de uitvoerbaarheid voor ogen. Wat werkt goed, wat is ook op langere termijn uitvoerbaar en wat kan de organisatie zelf?

Onze aanpak

Onze aanpak is pragmatisch en resultaatgericht. Doeltreffend. Maar nog belangrijker, wij maken organisaties blijvend beter. Dit doen we door vooral te kijken naar wat de organisatie zelf kan of zou moeten kunnen. Wij zijn ervan overtuigd dat u als HR-professional of leidinggevende vaak het beste weet wat uw organisatie of medewerkers nodig hebben. U bent op de hoogte van wat er leeft en speelt in uw organisatie en daarmee bent u de aangewezen persoon voor bijvoorbeeld selectie, coaching of functieprofilering. Door ons advies en de inzet & beschikbaarheid van onze testinstrumenten bent u als organisatie in staat een groot deel zelf te doen: nu en in de toekomst. U bent door deze adviezen en testinstrumenten als organisatie blijvend beter geworden.
 
Wij beseffen dat er situaties zijn waarbij de inzet van een externe adviseur gewenst of noodzakelijk is. Uiteraard zijn wij dan genoeg geëquipeerd deze projecten of HR-vraagstukken voor u op te pakken. Zo hebben we coaches, werving & selectie consultants en assessmentpsychologen in dienst, die veel ervaring hebben in verschillende sectoren en met het gebruik van verschillende methodieken.

Meer weten over HR-advies of onze HR-diensten? Neem dan contact met ons op. 

Mensen maken strategieën succesvol. GreenshootHR implementeert uw strategie met concrete, pragmatische en resultaatgerichte HR-oplossingen.

 

HUCAMA: The People Science Company humaca

Organisaties selecteren en ontwikkelen hun medewerkers en leidinggevenden op basis van aannames. Er wordt veel aandacht gestoken in de recruitment, de selectie interviews, onboarding en later de ontwikkeling van hun medewerkers. Maar dit is allemaal gebaseerd op aannames over welk gedrag belangrijk is en welke competenties echt bijdragen aan het succes van de organisatie. Maar kloppen die aannames wel? De kwaliteit van het selectieproces en de ontwikkeltrajecten is gebaseerd op dit soort aannames. De kwaliteit van deze selectie processen en talentmanagementprogramma’s is dus net zo goed als dat de aanname goed is.

GreenshootHR en Hucama vinden dat je van aannames en onderbuikgevoel, naar meten en weten moet gaan. Wij vinden dat de HR Cyclus van instroom, talentontwikkeling en doorstroom begint bij de vragen, “What does good look like?” en “What behaviour really matters?”. Pas als je antwoord krijgt op deze vragen weet je als organisatie wie je moet recruiten, waarop je moet selecteren en wat je moet ontwikkelen.

Hucama biedt niet alleen oplossingen om succesvol gedrag te identificeren, maar biedt ook oplossingen om kandidaten te screenen, selecteren en om medewerkers te ondersteunen in hun ontwikkeling.

HR Analytics and HR data.

De basis van de oplossingen van Hucama bestaat uit het genereren en analyseren van data. Hucama richt zich op HR Analytics van gedrag en prestaties.

Kijk voor meer info over Hucama op www.hucama.com

 

 

Identify > Mesuare > Transfer