HR Analytics

Direct Contact

HR-Analytics, SPP, HR-rapportages

LinkedIn
Facebook

HR-Analytics is voor alles een analyse om beter te worden, om te weten in welke HR-activiteiten u zou moeten investeren en in welke juist niet. Om beter inzicht te krijgen in de potentie en kracht van uw medewerkers en leidinggevenden en om meer grip te krijgen op de werkelijke prestaties van mensen in uw organisatie. Het geeft onderbouwde inzichten voor een meer solide HR-strategie, Strategische Personeelsplanning en concrete HR-programma’s. Weten hoe u momenteel iets doet en weten wat beter zou kunnen.

HR-Analytics, Strategische Personeelsplanning (SSP) en HR-rapportages dienen integraal onderdeel uit te gaan maken van de HR-capaciteiten binnen organisaties. HR-Analytics levert resultaat op en maakt uw organisatie sterker. Naast het behalen van concrete kostenbesparingen, omzetverhoging, hogere klanttevredenheid, minder uitval in productie en andere organisatiedoelstellingen, zorgt HR-Analytics er voor om het meeste rendement te halen uit het HR-budget. Ook geeft HR-Analytics een betere inzicht in de werkelijke besparing op personeelskosten bij reorganisaties.

Wat ons betreft is HR-Analytics ook een attitude en nieuwsgierigheid om meer ‘evidence-based’ tot keuzes en HR-beleid te komen. Maar met alleen een attitude kom je er niet. Het helpt om ook de juiste tools of ondersteuning te hebben.

GreenshootHR onderscheidt 2 diensten op het gebied van HR-Analytics:

  1. Wij voeren een projectmatige analyse uit. Aan de hand van uw specifieke onderzoeksvraag of een datadump geven wij u vernieuwde en diepere inzichten, die u kunt vertalen naar concrete HR-programma’s of HR-beleid.
  2. Wij zijn partner van Itsallabout. Itsallabout is een HR Analyse Software, waarmee u zelf snel en concreet aan de slag kan met HR-Analytics, Strategische Personeelsplanning (SPP) en HR Dashboards.

 

Itsallabout HR Analytics SoftwareItsallabout SPP Software

 

HR-Analytics Projecten

De activiteiten in een HR-Analytics traject zijn altijd hetzelfde: het begint altijd bij het vaststellen van de werkelijke vraag en/of context van de organisatie. De vraag kan soms heel concreet en doelgericht zijn, soms is deze minder duidelijk en zal de data ons in een bepaalde richting moeten leiden en werken we met een datadump.

Naast het vaststellen van de vraag, gebeurt het volgende:HR Analytics Software
1.      Zoeken naar de geschikte, relevante data en kengetallen.
2.      Invoeren van deze data en kengetallen in het rekenprogramma.
3.      (Statistische) Analyse van de data en kengetallen.
4.      Eventueel benchmarken.
5.      Vaststellen van relaties en uitkomsten.
6.      Presenteren van de conclusies en aanbevelingen. 

 

 

 

 

 

HR-analytics, Strategische Personeelsplanning, HR-rapportages

GreenshootHR is partner van It'sallabout. It'sallabout ontwikkeld en verkoopt de beste software voor HR-analytics, Strategische Personeelsplanning en HR-rapportages. Met deze HR software maken we het mogelijk om op een laagdrempelige en gemakkelijke manier te starten met HR-Analytics. De HR Analyse software maakt koppelingen met verschillende personeelssystemen en databronnen en maakt daarmee de data die er al is inzichtelijker. Door de koppeling met bijvoorbeeld het salarisadministratiesysteem kan inzicht in de bewegingen in personeelsopbouw verkregen worden. Daarnaast zijn er mogelijkheden om verschillende scenario's in te voeren zodat de impact van verschillende besluiten doorberekend kan worden. 

It'sallabout is ook het instrument om HR-rapportages en HR-dashboards vorm te geven. Hiermee wordt data ook werkelijk informatie en omgebouwd tot leesbare en interactieve managementrapportages.

 

HUCAMA: The People Science Company

humacaOrganisaties selecteren en ontwikkelen hun medewerkers en leidinggevenden op basis van aannames. Er wordt veel aandacht gestoken in de recruitment, de selectie interviews, onboarding en later de ontwikkeling van hun medewerkers. Maar dit is allemaal gebaseerd op aannames over welk gedrag belangrijk is en welke competenties echt bijdragen aan het succes van de organisatie. Maar kloppen die aannames wel? De kwaliteit van het selectieproces en de ontwikkeltrajecten is gebaseerd op dit soort aannames. De kwaliteit van deze selectie processen en talentmanagementprogramma’s is dus net zo goed als dat de aanname goed is.

GreenshootHR en Hucama vinden dat je van aannames en onderbuikgevoel, naar meten en weten moet gaan. Wij vinden dat de HR Cyclus van instroom, talentontwikkeling en doorstroom begint bij de vragen, “What does good look like?” en “What behaviour really matters?”. Pas als je antwoord krijgt op deze vragen weet je als organisatie wie je moet recruiten, waarop je moet selecteren en wat je moet ontwikkelen.

Hucama biedt niet alleen oplossingen om succesvol gedrag te identificeren, maar biedt ook oplossingen om kandidaten te screenen, selecteren en om medewerkers te ondersteunen in hun ontwikkeling.

HR Analytics and HR data.

De basis van de oplossingen van Hucama bestaat uit het genereren en analyseren van data. Hucama richt zich op HR Analytics van gedrag en prestaties.

Kijk voor meer info over Hucama op www.hucama.comIdentify > Mesuare > Transfer