Direct Contact

PiCompany Oefentesten

Om als kandidaat een indruk te krijgen van de soort testen die u kunt verwachten, kunt u de onderstaande oefentesten maken. Het gaat hierbij om voorbeelden. Deze hoeven niet te corresponderen met de test op de dag zelf.

1. Cognitieve capaciteiten (intelligentie): Connector Ability
Om uw werk- en denkniveau te bepalen, worden deze capaciteitentests afgenomen. Dit zijn computergestuurde tests. Klik hier om te oefenen. 

2. Persoonlijkheidsvragenlijst: Detector Big Five Personality 
Deze vragenlijst geeft zicht op uw persoonlijkheid. U kunt deze vragenlijst in uw eigen tempo invullen. Wel geldt dat u alle vragen moet beantwoorden. Bij deze vragenlijst is het belangrijk dat u naar waarheid antwoord geeft, zoals u vindt dat u echt bent, in plaats van wie u zou willen zijn. Denk daarbij niet te lang na en geef de reactie die u als eerste passend vindt. U krijgt telkens een uitspraak aangeboden waarvan u gevraagd wordt aan te geven in welke mate u deze op u zelf van toepassing acht. Klik hier om te oefenen.